เกี่ยวกับเรา

บริษัท จัสติคเน็ทเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต, พัฒนาเว็บไซต์ โดยมีบริการที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น

1. การออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Development)
2. การให้เช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ (Web hosting)
3. การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain name registration)
4. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Deveropment & Graphics Design)
5. การโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (Web Promote)
6. การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (Local Area Network System)
7. บริการออกแบบงาน Presentation ในรูปแบบ Multimedia (Multimedia Presentation)
8. บริการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (IT Consoltant)

Our Skills

Development
Design
Marketing
Performance